Nasz telefon
+32 2118352
Napisz do nas
laboratoriumwola@onet.eu

Profile badań

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę BADANIA DLA KOBIET W CIĄŻY

BADANIA DLA KOBIET W CIĄŻY - DO 10-TGO TYGODNIA CIĄŻY:

 1. Grupa Krwi 
 2. Morfologia krwi
 3. Mocz – badanie ogólne
 4. Glukoza na czczo
 5. WR
 6. Anty-HCV
 7. HIV
 8. Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) IgG
 9. Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) IgM
 10. Różyczka (Rubella virus) IgG
 11. Różyczka (Rubella virus) IgM
 12. CMV (Cytomegalovirus) IgG
 13. CMV (Cytomegalovirus) IgM

BADANIA DLA KOBIET W CIĄŻY – 10-14 TYDZIEŃ CIĄŻY:

 1. Morfologia krwi
 2. Mocz – badanie ogólne

BADANIA DLA KOBIET W CIĄŻY - 14-21 TYDZIEŃ CIĄŻY:

 1. Morfologia krwi
 2. Mocz – badanie ogólne

BADANIA DLA KOBIET W CIĄŻY - 21-26 TYDZIEŃ CIĄŻY:

 1. Test Obciążenia Glukozą – 3 frakcje
 2. Morfologia
 3. Mocz – badanie ogólne
 4. Przeciwciała odpornościowe (Coombs)
 5. U kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze powtórnie: Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) IgG i Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) IgM

BADANIA DLA KOBIET W CIĄŻY – 26-32 TYDZIEŃ CIĄŻY:

 1. Morfologia
 2. Mocz – badanie ogólne

BADANIA DLA KOBIET W CIĄŻY - 32-37 TYDZIEŃ CIĄŻY:

 1. Morfologia
 2. Mocz – badanie ogólne
 3. HBs Antygen
 4. Posiew z pochwy i odbytu  w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)
 5. Wszystkie kobiety RhD(-) – Przeciwciała odpornościowe (Coombs)
 6. W grupie kobiet ze zwiększonym ryzykiem populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia: WR, anty-HCV , HIV

BADANIA DLA KOBIET W CIĄŻY - 37-39 TYDZIEŃ CIĄŻY:

 1. Morfologia
 2. Mocz – badanie ogólne
 3. Wszystkie kobiety RhD(-) – Przeciwciała odpornościowe (Coombs)
Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę PROFIL CUKRZYCOWY
 1. Glukoza na czczo
 2. Cholesterol całkowity
 3. Cholesterol HDL
 4. Cholesterol LDL
 5. Trójglicerydy
 6. Hemoglobina glikowana (HbA1C)
 7. Mocz – badanie ogólne
 8. Insulina
 9. C-peptyd
Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę PROFIL NERKOWY
 1. Morfologia krwi
 2. Mocz – badanie ogólne
 3. Sód i Potas
 4. Mocznik
 5. Kreatynina + eGFR
 6. Kwas moczowy
Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę PROFIL SERCOWY

 

 1. CK-MB masa
 2. pro - BNP NT
 3. Alat
 4. Aspat
 5. LDH
 6. Sód i Potas
 7. D-dimery
Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę PROFIL WĄTROBOWY
 1. Morfologia krwi
 2. Albumina
 3. Bilirubina całkowita
 4. Alat
 5. Aspat
 6. GGTP
 7. ALP (fosfataza alkaliczna)  
 8. INR
 9. HBs Antygen
 10. Anty-HCV przeciwciała
Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę PROFIL TARCZYCOWY – PODSTAWOWY
 1. Morfologia
 2. TSH
 3. FT4
 4. FT3
 5. Wapń całkowity
 6. Wapń zjonizowany
Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę PROFIL TARCZYCOWY – ROZSZERZONY
 1. Morfologia krwi
 2. TSH
 3. FT4
 4. FT3
 5. Wapń całkowity
 6. Wapń zjonizowany
 7. anty-TPO – p/ciała przeciw peroksydazie tarczycowej
 8. anty-TG – p/ciała przeciw tyreoglobulinie
 9. TRAb – p/ciała przeciw receptorom TSH
Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę PROFIL TRZUSTKOWY
 1. Morfologia krwi
 2. CRP
 3. Amylaza w surowicy
 4. Amylaza w moczu
 5. Lipaza
 6. Glukoza na czczo
 7. Insulina na czczo
 8. Trójglicerydy
Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę PROFIL KOSTNY
 1. Białko całkowite
 2. Albumina
 3. Witamina D3
 4. Wapń całkowity
 5. Wapń zjonizowany
 6. ALP (fosfataza alkaliczna)
 7. Osteokalcyna
Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę PROFIL MIAŻDŻYCOWY
 1. Cholesterol całkowity
 2. Cholesterol HDL
 3. Cholesterol LDL
 4. Trójglicerydy
 5. Fibrynogen
 6. Glukoza na czczo
 7. CRP
 8. Homocysteina
Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę PROFIL REUMATYCZNY
 1. Morfologia krwi
 2. OB
 3. CRP
 4. RF czynnik reumatoidalny - jakościowo
 5. Kwas moczowy
 6. P/c p. jądrowe i p. cytoplazmatyczne ANA1 -  test przesiewowy
 7. Przeciwciała anty-CCP
Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę PROFIL KONTROLNY - DOROŚLI ZALECANY DO WYKONANIA RAZ W ROKU
 1. Morfologia krwi
 2. OB
 3. Mocz – badanie ogólne
 4. Glukoza na czczo
 5. Sód i Potas
 6. Wapń całkowity
 7. Fosfor
 8. Żelazo
 9. Magnez
 10. Mocznik
 11. Kreatynina
 12. Kwas moczowy
 13. Białko całkowite
 14. Albumina
 15. Bilirubina całkowita,
 16. ALT
 17. AST
 18. GGTP
 19. ALP (fosfataza alkaliczna)
 20. Cholesterol całkowity
 21. Cholesterol HDL
 22. Cholesterol LDL
 23. Trójglicerydy
 24. TSH
Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę PROFIL KONTROLNY - DZIECI DO 12 ROKU ŻYCIA
 1. Morfologia krwi
 2. Mocz – badanie ogólne
 3. Kał na pasożyty
 4. Kał na  Giardia lamblia
 5. CRP
 6. Glukoza na czczo
 7. TSH
 8. Wapń całkowity
 9. Fosfor
 10. ALP (fosfataza alkaliczna)
Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę PROFIL DLA KOBIET 40+ PODSTAWOWY
 1. Morfologia krwi
 2. Mocz – badanie ogólne
 3. OB
 4. Glukoza na czczo
 5. Cholesterol całkowity
 6. Cholesterol HDL
 7. Cholesterol LDL
 8. Trójglicerydy
 9. TSH
 10. Mocznik
 11. Kreatynina
 12. Kwas moczowy
 13. Bilirubina całkowita
 14. ALT
 15. AST
 16. GGTP
 17. ALP (fosfataza alkaliczna)
 18. Sód i Potas
 19. Wapń całkowity
 20. Fosfor w surowicy
 21. Magnez
Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę PROFIL DLA KOBIET 40+ SZCZEGÓŁOWY

Profil ten zawiera wszystkie badania z profilu podstawowego dla kobiet 40+ oraz badania:

 1. Żelazo
 2. Ferrytyna
 3. CRP
 4. Kał na krew utajoną
 5. Estradiol
 6. FSH
 7. Osteokalcyna
 8. CA 125 marker raka jajnika
 9. CA 15-3 marker raka sutka
Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę PROFIL DLA MĘŻCZYZN 40+ KONTROLNY
 1. Morfologia
 2. Mocz – badanie ogólne
 3. OB
 4. Glukoza na czczo
 5. Cholesterol całkowity
 6. Cholesterol HDL
 7. Cholesterol LDL
 8. Trójglicerydy
 9. Mocznik
 10. Kreatynina
 11. Kwas moczowy
 12. Bilirubina całkowita
 13. Alat
 14. Aspat
 15. GGTP
 16. ALP (fosfataza alkaliczna)
 17. Sód i Potas
 18. Amylaza w surowicy
 19. Lipaza
 20. Kał na krew utajoną
 21. TSH
 22. PSA całkowite
Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę PROFIL DLA SPORTOWCÓW DZIECI DO 12-GO ROKU ŻYCIA
 1. Morfologia krwi
 2. OB
 3. Glukoza na czczo
 4. Aspat
 5. Alat
 6. Kreatynina + eGFR
 7. Żelazo
 8. Ferrytyna
 9. TSH
 10. Sód i Potas
 11. Magnez
 12. Witamina D3
 13. Mocz – badanie ogólne

Częstotliwość: 2 razy w roku

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę PROFIL DLA SPORTOWCA AMATORA - DOROSŁY
 1. Morfologia  
 2. OB
 3. Glukoza na czczo
 4. Aspat
 5. Alat
 6. Bilirubina całkowita
 7. GGTP
 8. Kreatynina
 9. Mocznik
 10. Kwas moczowy
 11. Żelazo
 12. Ferrytyna
 13. TSH
 14. Sód i Potas
 15. Magnez
 16. Wapń całkowity
 17. Fosfor
 18. Cholesterol całkowity
 19. Cholesterol HDL
 20. Cholesterol LDL
 21. Trójglicerydy
 22. Witamina D3
 23. Mocz – badanie ogólne

Częstotliwość:  2 razy  w  roku   

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę PROFIL DLA SPORTOWCA ZAAWANSOWANEGO - DOROSŁY
 1. Morfologia
 2. OB
 3. Glukoza na czczo
 4. Alat
 5. Aspat
 6. Bilirubina całkowita
 7. GGTP
 8. Kreatynina
 9. Mocznik
 10. Kwas moczowy
 11. Żelazo
 12. Ferrytyna
 13. Transferyna
 14. CPK (kinaza kreatynowa)
 15. TSH
 16. Sód i Potas
 17. Magnez
 18. Wapń całkowity
 19. Fosfor
 20. Cholesterol całkowity
 21. Cholesterol HDL
 22. Cholesterol LDL
 23. Trójglicerydy
 24. Witamina D3
 25. Mocz – badanie ogólne
 26. Testosteron
 27. Kortyzol

Częstotliwość:  2-4 razy w roku

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę PROFIL DIAGNOSTYKI CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ – KOBIETA
 1. WR
 2. HBs Antygen
 3. Anty-HCV przeciwciała
 4. HIV
 5. Chlamydia trachomatis – wymaz z pochwy
 6. Neisseria gonorhoea – wymaz z pochwy
 7. Trichomonas vaginalis – wymaz z pochwy
 8. Posiew bakteriologiczny z pochwy
 9. Posiew mykologiczny z pochwy
 10. HPV (Human Papillomavirus) met. PCR jakościowo
Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę PROFIL DIAGNOSTYKI CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ – MĘŻCZYZNA
 1. WR
 2. HBs Antygen
 3. Anty-HCV przeciwciała
 4. HIV
 5. Chlamydia trachomatis – wymaz z cewki moczowej
 6. Neisseria gonorhoea – wymaz z cewki moczowej
 7. Trichomonas vaginalis – wymaz z cewki moczowej
 8. Posiew bakteriologiczny z cewki moczowej
 9. Posiew mykologiczny z cewki moczowej
 10. HPV (Human Papillomavirus) met. PCR jakościowo
Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę BADANIA PROFILAKTYCZNE DLA GRUPY 70+
 1. Morfologia
 2. Mocz – badanie ogólne
 3. OB
 4. Glukoza na czczo
 5. Cholesterol całkowity
 6. Cholesterol HDL
 7. Cholesterol LDL
 8. Trójglicerydy
 9. Kreatynina
 10. Sód i Potas
 11. Wapń całkowity
 12. Fosfor
 13. Magnez
 14. ALP (fosfataza alkaliczna)
 15. Kał – krew utajona
 16. TSH
 17. FT4
 18. FT3
 19. PSA całkowite (mężczyzna)
Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę PROFIL OCENIAJĄCY CYKL MIESIĘCZNY U KOBIET
 1. Faza folikularna (początek miesiączki - około 1 a 14 dnia cyklu):  FSH, Estradiol, Prolaktyna
 2. Owulacja (dni płodne - około 14 dnia cyklu):  LH
 3. Faza lutealna (ostatnia faza miesiączki - od około 15 dnia cyklu do końca miesiączki):  Progesteron
Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę PROFIL DLA KOBIET STOSUJĄCYCH ANTYKONCEPCJĘ HORMONALNĄ
 1. Bilirubina całkowita
 2. Alat
 3. Aspat
 4. GGTP
 5. ALP (fosfataza alkaliczna)
 6. Cholesterol całkowity
 7. Cholesterol HDL
 8. Cholesterol LDL
 9. Trójglicerydy
 10. Czas protrombinowy + INR
 11. D-dimery
Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę PROFIL BADAŃ DLA KOBIET PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ
 1. Mocz – badanie ogólne
 2. Morfologia krwi
 3. Glukoza na czczo
 4. Żelazo
 5. Ferrytyna
 6. Kwas foliowy
 7. Prolaktyna
 8. Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) IgG
 9. Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) IgM
 10. Różyczka (Rubella virus) IgG
 11. Różyczka (Rubella virus) IgM
 12. CMV (Cytomegalovirus) IgG
 13. CMV (Cytomegalovirus) IgM
 14. HBs Antygen
 15. Anty-HCV przeciwciała
 16. HIV
 17. WR
Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę PROFIL DLA MĘŻCZYZN STARAJĄCYCH SIĘ O POTOMSTWO
 1. Morfologia   
 2. Mocz – badanie ogólne
 3. Glukoza na czczo
 4. Żelazo
 5. Kwas foliowy
 6. Cynk
 7. TSH
 8. Testosteron
 9. WR
 10. HBs Antygen
 11. Anty-HCV
 12. HIV

Polityka prywatności

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Przeczytaj więcej o polityce prywatności