Nasz telefon
+32 2118352
Napisz do nas
laboratoriumwola@onet.eu

Ochrona danych

Informacja dla pacjenta o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1 (powoływanego dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

Administrator danych:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prywatne Laboratorium Analityczne Jaromin Lucjan, ul. Lipowa 10, 43-225 Wola, NIP: 638 108 94 18.

Inspektor Ochrony Danych:
W Prywatnym Laboratorium Analitycznym Jaromin Lucjan został powołany Inspektor Ochrony Danych – adres: Prywatne Laboratorium Analityczne Jaromin Lucjan, ul. Lipowa 10, 43-225 Wola; e-mail: iod@zelnet.net, tel. 62 735 01 30.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm. – powoływanej dalej jako: „ustawa o prawach pacjenta”) przez osoby obowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej w celu wywiązania się z obowiązku prawnego prowadzenia dokumentacji medycznej. Szczególnie wrażliwe dane o stanie Pana/Pani zdrowia są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu diagnozy medycznej, profilaktyki zdrowotnej oraz leczenia i zapewnienia opieki zdrowotnej. 
Jeżeli wyraził/a Pan/Pani na to zgodę, Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
Jeżeli zdecydował/a się Pan/Pani na korzystanie ze służącej do dostępu do wyników wykonanych badań platformy informatycznej http://laboratoriumwola.pl w zakładce Wyniki w oparciu o zgodę na świadczenie tejże usługi, Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane także w celu zawarcia i wykonania tej usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

Odbiorcy danych:
Pana/Pani dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej mogą być udostępnione osobom
uprawnionym na podstawie art. 26 ustawy o prawach pacjenta, w tym zwłaszcza podmiotom
udzielającym świadczeń zdrowotnych (jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych) oraz właściwym organom władzy publicznej (np. Narodowemu Funduszowi Zdrowia w zakresie niezbędnym do wykonywania jego zadań). Ponadto Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane naszym dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy, w zakresie do tego niezbędnym i tylko zgodnie z naszymi poleceniami oraz są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych:
Okres przechowywania Pana/Pani Danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej jest określony w art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta. Dane do logowania na platformie informatycznej http://laboratoriumwola.pl/ w zakładce Wyniki są przechowywane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie tej usługi.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo do sprostowania danych osobowych;
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Prywatne Laboratorium Analityczne Jaromin Lucjan przetwarza Pana/Pani dane w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie danych osobowych na potrzeby wykonania medycznych badań diagnostycznych jest
wymogiem ustawowym i jest niezbędne do należytego prowadzenia dokumentacji medycznej, a zatem konsekwencją niepodania tych danych będzie odmowa wykonania tychże badań. Podanie danych osobowych na cele marketingowe jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości otrzymywania ofert dotyczących produktów i usług Prywatnego Laboratorium Analitycznego Jaromin Lucjan. Podanie danych osobowych na potrzeby świadczenia usługi dostępu do wyników na platformie http://laboratoriumwola.pl/ w zakładce Wyniki jest wymogiem umownym, a konsekwencją niepodania tych danych będzie odmowa świadczenia tejże usługi.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)
Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Państwa obecności w  serwisie w trakcie trwania konkretnej sesji. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Czym są ciasteczka?
Ciasteczka to niewielkie informacje tekstowe przechowywane w komputerze użytkownika. Wysyłane są poprzez serwer WWW, np. po odwiedzeniu jakiejś strony. Najczęściej są wykorzystywane w celu ułatwienia i zautomatyzowania obsługi witryny. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na dysku twardym oraz unikalny numer.

Zastosowanie ciasteczek
Pliki cookies wykorzystywane są do zapisywania drobnych danych użytkownika, co pozwala na automatyczne logowanie, zapamiętanie zawartości koszyka w sklepie internetowym czy też preferencji wyglądu, układu oraz języka witryny. Czasem są elementem liczników odwiedzin, sond oraz anonimowych statystyk, po to, by sprawdzić czy użytkownik z danego komputera został już zliczony przez licznik lub zagłosował w ankiecie.

Blokowanie cookies
Aby zablokować pliki cookies lub uniemożliwić tylko niektóre funkcje, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Google Chrome
Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia » Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność trzeba kliknąć w przycisk Ustawienia treści.

Mozilla Firefox
Poprzez menu przeglądarki, należy wybrać kolejno: Narzędzia » Opcje » Prywatność. Następnie wystarczy uaktywnić pole Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika.

Internet Explorer
Narzędzia » Opcje Internetowe » Prywatność. Suwakiem ustawiamy poziom prywatności.

 
Opera
Z menu przeglądarki: Ustawienia » Prywatność i bezpieczeństwo » sekcja Ciasteczka.

Polityka prywatności

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Przeczytaj więcej o polityce prywatności